Partnerid

"Joome poole vähem!" projektil on viis peamist partnerit, kes aitavad kaasa sellele, et muutuksid alkoholitarbimist puudutavad sotsiaalsed normid ja väheneksid kahjud tervisele.

Eesti Väitlusselts

Eesti Väitlusselts aitab läbi töötada alkoholipoliitikat ümbritsevat argumentatsiooni ning korraldab projekti raames kaks üleriigilist väitlusturniiri, kus noored väitlevad erinevatel alkoholiga seotud teemadel.

www.debate.ee  

Eesti Skautide Ühing

Eesti Skautide Ühing aitab kaasa sellele, et meil oleks võimalikult palju noorteorganisatsioone, kus alkoholi- ja tubakatarbimine on out.

www.skaut.ee  

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

EAÜS ehk Arstiteadusüliõpilaste Selts on arstiteadusi õppivaid tudengeid koondav organisatsioon, mille missiooniks on tugevdada tervislikke hoiakuid ühiskonnas. EAÜS viib projekti raames läbi mitmeid seminare, konsulteerib ja koolitab tudengeid .

www.eays.ee  

SA Domus Dorpatensis

SA Domus Dorpatensis koondab aktiivseid tudengeid ja aitab lahendada Eesti ühiskonna juurprobleeme. Projekti raames töötab SA Domus Dorpatensis välja alkoholiteemasid käsitleva õppemooduli, mille integreerib oma õppeprogrammidesse.

www.dorpatensis.ee

Perekeskus Sina ja Mina

Perekeskus Sina ja Mina aitab luua tingimusi, et lastest kasvaksid iseseisvad, vastutusvõimelised ja loovad ühiskonnaliikmed. Üle-eestiline koolitajate võrgustik viib läbi erinevaid vanemahariduse programme. Projekti raames töötab Perekeskus Sina ja Mina välja alkoholisõltumatuse teemalise koolitusmooduli, mida pereterapeudid oma töös kasutada saavad.

www.sinamina.ee